Breaking News
Home 2015 April

Monthly Archives: April 2015

HTTYD – A Dangerous Mind . .

HTTYD – A Dangerous Mind . . ıllıllı ŚÖŅĠ ŅÄMË ıllıllı: A Dangerous Mind ıllıllı arтιѕт: ıllıllı: Within Temptation ıllıllı ĻŸŖÏĊŚ ıllıllı: N/A ★·.·´¯`·.·★ мovιe/тv ★·.·´¯`·.·★: HTTYD ▁ ▂ ▄ ▅ ĊÖPŸŖÏĠȞȚ ▅ ▄ ▂ ▁ : © DreamWork © Supersonic-GUN ıllıllı ĊĻÄÏMÄŅȚ ıllıllı: SME On behalf of: Supersonic-GUN ╔═══╗──────────╔╗────────╔╗╔╗──────╔╗ …

Read More »

Lucy Hale – Have You Ever Lyrics . .

Lucy Hale – Have You Ever Lyrics . . ıllıllı ŚÖŅĠ ŅÄMË ıllıllı: Have You Ever ıllıllı arтιѕт: ıllıllı: Lucy Hale ıllıllı ĻŸŖÏĊŚ ıllıllı: "Have You Ever" Ooh, yeah, ooh Sometimes it's wrong to walk away Though you think it's over Knowing there's so much more to say Suddenly the …

Read More »

HTTYD – Long Live . .

HTTYD – Long Live . . ıllıllı ŚÖŅĠ ŅÄMË ıllıllı: Long Live ıllıllı arтιѕт: ıllıllı: Taylor Swift ıllıllı ĻŸŖÏĊŚ ıllıllı: N/A ★·.·´¯`·.·★ мovιe/тv ★·.·´¯`·.·★: HTTYD ▁ ▂ ▄ ▅ ĊÖPŸŖÏĠȞȚ ▅ ▄ ▂ ▁ : © Dreamworks Animation © Big Machine Records, LLC ıllıllı ĊĻÄÏMÄŅȚ ıllıllı: Dreamworks Animation , UMG …

Read More »